Resultats enquesta Redpanti

Gairebé la meitat (48%) de les persones que menstruen no coneixen els productes reutilitzables

Fa uns mesos varem llençar una enquesta per a entendre l'ús de productes per a la menstruació.

Els resultats són sorprenents, donant un gran suport a la necessitat de la plataforma Redpanti.

Encara pots donar-nos la teva opinió i completar l'enquesta aquí.

Les nostres principals troballes són:

  1. Els productes més assíduament usats per a la regla són els tampons (68%), seguits per les compreses (60%) i els protegeslip (56%).
  2. La copa menstrual ja representa un proporció important d'ús: la usen el 41% de les persones enquestades.
  3. No obstant això, gairebé la meitat (48%) desconeixen les opcions reutilitzables per a la regla: copa, calces absorbents, compreses rentables.
  4. Els 3 factors més importants pels productes per a la regla són: la comoditat, ús prolongat sense canviar, portabilitat fàcil.
  5. És difícil trencar hàbits i és per això que fins un 47% de persones usen productes d'un sol ús. Tenir accés fàcil a aquests productes també és un factor important per al 29% d'enquestats.
  6. Reduir l'impacte mediambiental de productes d'un sol ús, i l'ús de plàstics són les raons principals per a usar productes reutilitzables.
  7. Els productes reutilitzables permeten estalviar diners, factor important per al 29% dels usuaris enquestats.

També pots veure els resultats complets.